Słownik pojęć marketing online dla średnich i małych firm

Wejście w temat promocji i marketingu przedsiębiorstwa w sieci może wydawać się skomplikowane, szczególnie jeżeli sięgasz po bardziej zaawansowane źródła. Przeszkodą mogą być wtedy terminy, skróty, czyli innymi słowy, marketingowy slang, który autorzy uważają za oczywisty i wszystkim znany. Poznaj definicje najważniejszych pojęć związanych z marketingiem internetowym dla średnich i małych firm.

Promocja firmy w internecie to obszerny temat, nie sposób objąć go jednym artykułem. Na start warto jednak przybliżyć najczęściej używane terminy oraz skróty. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zrozumieć bardziej zaawansowane poradniki i tym samym lepiej dopasować środki i rozwiązania do wymogów Twojej firmy i branży, w której działasz.

Marketing – definicja

Marketing to ogół działań prowadzonych przez firmę w celu popularyzacji produktów, usług oraz umacniania pozytywnego sentymentu względem marki. Celem marketingu jest wsparcie i zwiększenie sprzedaży, a także utrzymanie zainteresowania klientów.

SaaS, B2C, B2B – definicja terminów związanych z modelem działalności

Poniższe skróty definiują model biznesowy przedsiębiorstwa, jego główną grupę odbiorczą oraz sposób dostarczania usług, produktów. Sprawdź najważniejsze terminy: SaaS, B2C, B2B – co to jest i jak typ działalności wpływa na marketing internetowy.

 • B2B – (ang. business-to-business) – segment rynku, w którym transakcje odbywają się pomiędzy firmami. Choć może wydawać się, że ta kategoria komunikacji jest z założenia pozbawiona ludzkiej interakcji, to musisz pamiętać, że przedsiębiorstwa tworzą ludzie i to do nich kierowane są przekazy.  
 • B2C – (ang. business-to-customer) – klasyczny model sprzedaży, transakcje odbywają się między firmą a konsumentem. To najczęściej spotykana forma komunikacji – nadawcą jest marka, a odbiorcą klient. Internet zaburzył ten standardowy model pozwalając na dwukierunkowy przepływ informacji i tym samym zbliżenie konsumenta do firmy.
 • SaaS – (ang. software as a service) – oprogramowanie jako usługa, abonamentowa forma sprzedaży usługi w chmurze. Umożliwia korzystanie z usługi przez internet. Przykładem SaaS jest: SMSAPI, edrone czy Thulium.

Podział marketingu ze względu na inicjatora relacji

Poznaj różne sposoby na marketing w sieci. Jeden model nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie najlepiej sprawdzają się jako zazębiające się strategie. Dla przykładu wizyta na firmowym blogu pociąga za sobą wyświetlanie reklam remarketingowych firmy.

 • Outbound marketing – od słowa outbound oznaczającego wychodzący; inaczej push marketing, czyli działania wychodzące mające na celu pozyskiwanie klientów i budowanie świadomości marki poprzez działania promocyjne. Przykłady outbound marketing: mailing, kampania SMS, banner reklamowy.
 • Inbound marketing – od słowa inbound oznaczającego przychodzący; aktywny marketing przychodzący, czyli działania skierowane na zaangażowanie odbiorców i pobudzanie ich aktywności. Powoduje, że firma jest sama odnajdywana przez odbiorcę. Przykłady inbound marketing: publikacje na blogu, numer odbiorczy SMS, aktywne prowadzenie społeczności.

Jak mierzyć skuteczności działań marketingowych?

Informacja jest podstawą każdej dobrej kampanii marketingowej. Co decyduje o tym, że dane działania można nazwać skutecznymi? Ocena bardzo często opiera się na analizie kilku wskaźników, które pozwalają na szacowanie lub ustalenie zwrotu z inwestycji. Poznaj najczęściej stosowane mierniki efektywności marketingu.

 • Konwersja – (ang. conversion) – wykonanie określonej aktywności przez odbiorcę, której oczekuje firma np. wypełnienie formularza czy kliknięcie łącza. Konwersja w e-commerce to najczęściej złożenie zamówienia.
 • Retencja – (ang. retention) – powrót klienta, który już raz skorzystał z oferty firmy (skonwertował). Dbanie o zadowolenie i jakość obsługi klienta wpływa pozytywnie na prawdopodobieństwo ponownych zakupów czy przedłużenia abonamentu. Sposobów na wysoką retencję jest wiele, część firm stosuje cykliczne zniżki, kupony czy akcje promocyjne dla stałych klientów.
 • ROI – (ang. return on investment) – stopa zwrotu z inwestycji, czyli wskaźnik, który obrazuje zwrot z poniesionej inwestycji. Formuła na obliczenie ROI:
ROI = (przychód ze sprzedaży - koszty inwestycji) / koszty inwestycji ) * 100%
 • ROAS – (ang. return on ad spend) – wskaźnik obrazujący zwrot z konkretnej kampanii reklamowej. Jak obliczyć ROAS?
ROAS = przychód z reklamy / koszt reklamy * 100%
 • CTR – (ang. click-through rate) – współczynnik klikalności pokazuje stosunek między liczbą kliknięć a wyświetlaniem reklamy lub np. stosunek pomiędzy liczbą kliknięć a liczbą osób w bazie wysyłkowej SMS lub e-mail. Jak wyliczyć wskaźnik CTR:
CTR = (liczba kliknięć / liczba wyświetleń) * 100%
 • A/B testing – analiza marketingowa, która pozwala porównać skuteczność wariantów działań. Przykład testu A/B: wysyłka tej samej wiadomości e-mail do dwóch różnych grup celem zbadania, którzy odbiorcy lepiej reagują na dane treści.
 • KPI (ang. key performance indicator) – kluczowe wskaźniki sukcesu, czyli wskaźniki, za pomocą których zmierzysz efektywność prowadzonych działań. Wybór wskaźnika zależy od typu kampanii, przewidywanej reakcji i przyszłych planów. Może nim być np. ROI, ruch na stronie czy CTR.

Skróty związane z kosztami działań marketingowych

Wspominając o analizie skuteczności nie sposób pominąć grupę skrótów określających w różnym ujęciu koszty prowadzonych akcji promocyjnych.

 • CPM – (ang. cost per mile) – koszt za tysiąc wyświetleń reklamy.
 • CPV – (ang. cost per view) – koszt pojedynczego obejrzenia reklamy.
 • CPC – (ang. cost per click) – koszt za jedno kliknięcie.
 • CPA (ang. cost per action) – koszt za jedną określoną akcję (np. wypełnienie formularza).
 • CPL (ang. cost per lead) – koszt za pozyskanie jednego leada (kontaktu, potencjalnego klienta).

Inne ważne skróty i definicje w marketingu

Do tej grupy trafiły wszystkie inne skróty i terminy, które nie pasowały do żadnej z powyższych. Nie oznacza to jednak, że są mniej ważne.

 • Lead sprzedażowy – określenie klienta lub firmy, którzy są potencjalnie zainteresowani skorzystaniem z oferty. Jakość leadów określa się przy pomocy ich temperatury: im cieplejszy (wygrzany) tym bliższy konwersji.
 • Lejek sprzedażowy – (ang. purchase funnel) – obrazowe ujęcie procesu sprzedaży w postaci zwężającego się lejka. W każdym etapie przesiewani są kolejni klienci (leady), tak aby wyłuskać wyłącznie tych zainteresowanych. Finalnymi krokami są konwersja, a następnie utrzymanie zainteresowania i retencja.
 • CTA – (ang. call to action) – wezwanie do działania, którego celem jest przekonanie użytkownika do określonej akcji np. wypełnienia formularza, rejestracji, dokonania zakupu. Przykład call to action: Stwórz konto SMSAPI! Przycisk CTA lub link jest częścią wielu kampanii.
 • UTM – (ang. Urchin Tracking Module) – element adresu URL, który pozwala monitorować ruch wygenerowany przez dane łącze w Google Analytics. Parametry UTM działają w każdym typie kampanii.
 • Słowo kluczowe – (ang. keyword) – fraza wpisywana do wyszukiwarki internetowej (np. Google) w celu uzyskania informacji, wyników, obrazów, lokacji czy wiadomości.
 • SEO – (ang. search engine optimization) – szereg działań mających na celu zwiększenie widoczności danego serwisu w wyszukiwarce dla danych słów kluczowych.
 • SEM (SEA) – (ang. search engine marketing, search engine advertising) – marketing związany z wyszukiwarką (np. Google Search Ads, Google Display Ads).
 • UX – (ang. user experience) – doświadczenie użytkownika, które obejmuje wszystkie aspekty interakcji użytkownikami z produktem, stroną WWW, aplikacją, interfejsem, usługą lub elementami marketingowymi firmy.
 • API – (ang. application programming interface) – interfejs programistyczny, czyli zestaw reguły, komend, które pozwalają na przepływ informacji pomiędzy dwoma niepowiązanymi systemami. Takie połączenie nazywa się integracją np. SMS API i platforma e-commerce.

Przy okazji, jesteś specjalistą online marketingu? Na Jooble znajdziesz aktualne oferty pracy, w tym zdalnej. Zdjęcie autorstwa Sigmund z Unsplash.