Polityka prywatności

Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

ComVision Sp. z o.o. działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

ComVision Sp. z o.o deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Administratorem gromadzonych danych jest ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS.

Przetwarzanie, ochrona i wykorzystywanie danych

Deklaracja

Serwis SMSAPI nigdy nie sprzedawał, nie sprzedaje i nigdy nie będzie sprzedawać ani w żaden sposób udostępniać osobom trzecim danych personalnych, danych adresowych, przetwarzanych numerów telefonów użytkowników Serwisu SMSAPI oraz jakichkolwiek wprowadzonych danych osobom trzecim.

Rekrutacja

ComVision Sp. z o.o. prowadzi nabór nowych pracowników. Pozyskane w ten sposób dane osobowe ComVision Sp. z o.o wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji.

ComVision Sp. z o.o zastrzega sobie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym.

Klienci

ComVision Sp. z o.o udostępnia swoim klientom Panel Klienta. Dostęp do Panelu Klienta wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika. Informacje przekazywane za pośrednictwem serwisu SMSAPI ComVision Sp. z o.o. może wykorzystywać do zarządzania oraz rozwijania relacji biznesowych z Użytkownikiem lub Klientem reprezentowanym przez Użytkownika.

Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz ofert.

ComVision Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.


Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony ComVision Sp. z o.o jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP.

Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Pliki cookie

Witryny internetowe ComVision Sp. z o.o wykorzystują tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę.

Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez ComVision Sp. z o.o i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.

Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy ComVision Sp. z o.o. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: bok@smsapi.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach ComVision Sp. z o.o może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z ComVision Sp. z o.o osobom trzecim. W szczególności ComVision Sp. z o.o może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

  • na wniosek Użytkownika;
  • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
  • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
  • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem ComVision Sp. z o.o;
  • w innych podobnych okolicznościach.

Ochrona danych

ComVision Sp. z o.o wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności.

W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu ComVision Sp. z o.o wykorzystuje połączenie szyfrowane. ComVision Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób ComVision Sp. z o.o przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: bok@smsapi.pl.

Odpowiedzialność

Firma ComVision wpisana jest do rejestru operatorów telekomunikacyjnych pod numerem 8996, w związku z czym jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa telekomunikacyjnego.

Prawa autorskie

ComVision Sp. z o.o wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności.

W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu ComVision Sp. z o.o wykorzystuje połączenie szyfrowane. ComVision Sp. z o.o nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób ComVision Sp. z o.o przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: bok@smsapi.pl.

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!