Adres

ComVision sp. z o. o.
ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
NIP: 969-156-67-36
REGON: 241520885

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 7 201 200
Firma ComVision sp. z o. o. jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350201. Kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.