Zrób to sam 08 Odbiór SMS oraz Głosowania i ankiety SMS

Spis treści

Wypróbuj moduł SMS głosowania i ankiety, dzięki któremu przeprowadzenisz badanie satysfakcji, konkurs czy interaktywną kampanię reklamową. Poznaj możliwości, jakie daje odbiór SMS od klientów.

Zobacz, jak wykorzystać odbiór SMS do przeprowadzenia badania, ankiety lub głosowania

Zobacz poradnik wideo z obsługi modułu do badań, ankiet i głosowań opartych na wiadomościach tekstowych.

Zarezerwuj własny numer odbiorczy SMS

Panel zarządzania odbiorem wiadomości znajduje się w lewej kolumnie. W zakładce Numery odbiorcze możliwa jest ich rezerwacja oraz zarządzanie bazą posiadanych numerów. Podstawowym ustawieniem odbioru jest wybór rodzaju wiadomości: MMS lub SMS. 

Aby zarezerwować numer należy wybrać go z listy rozwijanej. Obok każdego numeru widnieje opłata jednorazowa za rezerwację, poniżej natomiast znajduje się informacja o abonamencie miesięcznym dla wybranej usługi.

Wybierz pomiędzy numerem indywidualnym lub współdzielonym

W puli numerów SMSAPI są numery indywidualne oraz współdzielone. W przypadku numerów współdzielonych należy także wybrać prefiks, który jest unikalnym słowem lub ciągiem znaków, od którego powinna zaczynać się wiadomość odbiorcza. Dzięki niemu system jest w stanie przypisać odebraną wiadomość do konkretnego konta w SMSAPI. Długość prefiksu musi mieścić się w przedziale 2-16 znaków. Kolejnym krokiem jest wybór okresu rezerwacji numeru. 

Krótki numer odbiorczy Short code

Istnieje także możliwość skorzystania z dedykowanego krótkiego numeru (tzw. Short code) do odbioru wiadomości SMS. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dalej znajdziesz listę aktywnych numerów odbiorczych wraz z prefiksem, okresem aktywności, typem: MMS lub SMS oraz opcją ustawienia automatycznej odpowiedzi na odebraną wiadomość. Poznaj zastosowania odbioru wiadomości od klientów na przykładzie dwóch historii sukcesu: Coca-Cola oraz Arkana Cosmetics.

Króki numer SMS w promocji małego biznesu

Krótki numer SMS w kampanii outdoor

Długi numer SMS podczas szkolenia

Aktualne ceny wszystkich dostępnych numerów odbiorczych SMS sprawdzisz po zalogowaniu do Panelu Klienta.

Odbieranie SMS-ów w Panelu Klienta 

W panelu Odebrane SMS-y i MMS-y znajduje się lista wszystkich odebranych wiadomości. Można je filtrować według wybranych parametrów: zakresu dat, numeru odbiorczego oraz numeru nadawczego.

W tym miejscu możliwe jest także wygenerowanie raportu szczegółowego – z datą, godziną, numerem, z którego przyszła odpowiedź i treścią odpowiedzi oraz raportu skróconego zawierającego jedynie datę oraz liczbę odpowiedzi w danym dniu. 

Odpowiedzi można zobaczyć w tabeli poniżej lub wygenerować je do pliku CSV. Istnieje także możliwość otrzymywania kopii odebranych wiadomości na adres e-mail lub SMS i MMS. W tym celu w zakładce Przekazywanie odpowiedzi należy ustawić adres e-mail lub numer telefonu, na jaki mają przychodzić kopie wiadomości. 

Ustaw przekazywanie wiadomości SMS na e-mail lub numer telefonu
Ustawienia przekazywania odebranych wiadomości na adres e-mail lub za pomocą SMS

Przeczytaj więcej na temat odbierania wiadomości od klientów

Głosowania i Ankiety SMS

Głosowanie i ankiety w menu Panelu Klienta SMSAPI
Głosowania i ankiety znajdziesz w zakładce Funkcje dodatkowe

Przeprowadzanie ankiet, głosowań czy badania NPS z wykorzystaniem numerów odbiorczych SMS możliwe jest w zakładce Funkcje dodatkowe i dalej Głosowania i Ankiety. Aby dodać głosowanie należy wcześniej zarezerwować numer odbiorczy. 

Ustawienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Utwórz głosowanie”, w tym miejscu należy wprowadzić nazwę głosowania, numer odbiorczy, prefiks (jeżeli na wybranym niewspółdzielonym numerze prowadzone będzie więcej niż 1 głosowanie) oraz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia akcji. 

Po zapisaniu ustawień możliwe jest ustalenie domyślnej zwrotki na wszystkie odpowiedzi lub w określonych okolicznościach: przy zgłoszeniu poza ramami czasowymi głosowania oraz po przekroczeniu liczby dozwolonych zgłoszeń. 

W tym miejscu wskazuje się także pole nadawcy i wybiera grupę kodów rabatowych w zakładce Kody rabatowe. W następnej zakładce należy wprowadzić opcje odpowiedzi wraz ze spersonalizowaną zwrotką dla tego wyboru np. przy odpowiedzi z oceną 1 – „Przykro nam’, 5 – „To świetnie!”. 

W ostatniej sekcji „Ograniczenia” wprowadza się dopuszczalną liczbę zgłoszeń z jednego numeru w wybranym zakresie czasowym. Wpisanie zero w tym polu oznacza, że nie istnieją żadne ograniczenia. Możliwe jest także dopuszczenie do głosowania określonych grup odbiorców. 

Sprawdź wyniki ankiety SMS

Efekty przeprowadzonych ankiet i głosowań znajdują się w tabeli przy nazwie głosowania po kliknięciu opcji „Statystyki”. W podsumowaniu widnieją wszystkie możliwe odpowiedzi wraz z liczbą oraz procentem wszystkich odpowiedzi oraz lista odebranych wiadomości. Można także pobrać wszystkie odpowiedzi i statystyki w plikach CSV. 

Jak wykorzystać moduł SMS ankiety i głosowania?

Wolisz oglądać niż czytać? Zobacz nagranie webinaru: Jak wykorzystać moduł SMS ankiety i głosowania? Nasz Partnership Manager przeprowadzi cię krok po kroku przez planowanie i wysyłkę ankiety oraz badania SMS.

W Panelu Klienta SMSAPI znajdziesz zawsze aktualne informacje na temat nadchodzących wydarzeń online, webinarów oraz innych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez naszych partnerów.

Następne kroki

Sprawdź także resztę poradników w serii SMSAPI Zrób to sam! Przed Tobą 12 artykułów omawiających wszystkie najważniejsze funkcje Panelu Klienta. Dowiedz się, jak sprawnie wykorzystać system SMS w marketingu, obsłudze klienta i komunikacji biznesowej.