Zrób to sam 08 Odbiór SMS oraz Głosowania i ankiety SMS

Witamy w kolejnej części poradnika SMSAPI Zrób to sam. W tym odcinku poznasz funkcję odbioru wiadomości SMS oraz dowiesz się, jak przeprowadzać ankiety i głosowania w panelu SMSAPI.

Zobacz poradnik wideo, z którego dowiesz się, jak wykorzystać odbiór SMS

Zarezerwuj własny numer odbiorczy SMS

Panel zarządzania odbiorem wiadomości znajduje się w lewej kolumnie. W zakładce Numery odbiorcze możliwa jest ich rezerwacja oraz zarządzanie bazą posiadanych numerów. Podstawowym ustawieniem odbioru jest wybór rodzaju wiadomości: MMS lub SMS. 

Aby zarezerwować numer należy wybrać go z listy rozwijanej. Obok każdego numeru widnieje opłata jednorazowa za rezerwację, poniżej natomiast znajduje się informacja o abonamencie miesięcznym dla wybranej usługi.

Wybierz pomiędzy numerem indywidualnym lub współdzielonym

W puli numerów SMSAPI są numery indywidualne oraz współdzielone. W przypadku numerów współdzielonych należy także wybrać prefiks, który jest unikalnym słowem lub ciągiem znaków, od którego powinna zaczynać się wiadomość odbiorcza. Dzięki niemu system jest w stanie przypisać odebraną wiadomość do konkretnego konta w SMSAPI. Długość prefiksu musi mieścić się w przedziale 2-16 znaków. Kolejnym krokiem jest wybór okresu rezerwacji numeru. 

Krótki numer odbiorczy Short code

Istnieje także możliwość skorzystania z dedykowanego krótkiego numeru (tzw. Short code) do odbioru wiadomości SMS. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dalej znajdziesz listę aktywnych numerów odbiorczych wraz z prefiksem, okresem aktywności, typem: MMS lub SMS oraz opcją ustawienia automatycznej odpowiedzi na odebraną wiadomość.

Odbieranie SMS-ów w Panelu Klienta 

W panelu Odebrane SMS-y i MMS-y znajduje się lista wszystkich odebranych wiadomości. Można je filtrować według wybranych parametrów: zakresu dat, numeru odbiorczego oraz numeru nadawczego. 

W tym miejscu możliwe jest także wygenerowanie raportu szczegółowego – z datą, godziną, numerem, z którego przyszła odpowiedź i treścią odpowiedzi oraz raportu skróconego zawierającego jedynie datę oraz liczbę odpowiedzi w danym dniu. 

Odpowiedzi można zobaczyć w tabeli poniżej lub wygenerować je do pliku CSV. Istnieje także możliwość otrzymywania kopii odebranych wiadomości na adres e-mail lub SMS i MMS. W tym celu w zakładce Przekazywanie odpowiedzi należy ustawić adres e-mail lub numer telefonu, na jaki mają przychodzić kopie wiadomości. 

Ustaw przekazywanie wiadomości SMS na e-mail lub numer telefonu
Ustawienia przekazywania odebranych wiadomości na adres e-mail lub za pomocą SMS

Głosowania i Ankiety SMS

Przeprowadzanie ankiet i głosowań z wykorzystaniem numerów odbiorczych możliwe jest w zakładce Funkcje dodatkowe i dalej Głosowania i Ankiety. Aby dodać głosowanie należy wcześniej zarezerwować numer odbiorczy. 

Głosowanie i ankiety w menu Panelu Klienta SMSAPI
Głosowania i ankiety znajdziesz w zakładce Funkcje dodatkowe

Ustawienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Utwórz głosowanie”, w tym miejscu należy wprowadzić nazwę głosowania, numer odbiorczy, prefiks (jeżeli na wybranym niewspółdzielonym numerze prowadzone będzie więcej niż 1 głosowanie) oraz datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia akcji. 

Po zapisaniu ustawień możliwe jest ustalenie domyślnej zwrotki na wszystkie odpowiedzi lub w określonych okolicznościach: przy zgłoszeniu poza ramami czasowymi głosowania oraz po przekroczeniu liczby dozwolonych zgłoszeń. 

W tym miejscu wskazuje się także pole nadawcy i wybiera grupę kodów rabatowych w zakładce Kody rabatowe. W następnej zakładce należy wprowadzić opcje odpowiedzi wraz ze spersonalizowaną zwrotką dla tego wyboru np. przy odpowiedzi z oceną 1 – „Przykro nam’, 5 – „To świetnie!”. 

W ostatniej sekcji „Ograniczenia” wprowadza się dopuszczalną liczbę zgłoszeń z jednego numeru w wybranym zakresie czasowym. Wpisanie zero w tym polu oznacza, że nie istnieją żadne ograniczenia. Możliwe jest także dopuszczenie do głosowania określonych grup odbiorców. 

Efekty przeprowadzonych ankiet i głosowań znajdują się w tabeli przy nazwie głosowania po kliknięciu opcji „Statystyki”. W podsumowaniu widnieją wszystkie możliwe odpowiedzi wraz z liczbą oraz procentem wszystkich odpowiedzi oraz lista odebranych wiadomości. Można także pobrać wszystkie odpowiedzi i statystyki w plikach CSV. 

Następny krok: SMS Urodzinowy i Cykliczny

Seria SMSAPI Zrób to sam: