Blog

Dział Wsparcia Technicznego — najczęściej zadawane pytania [FAQ]

SMSAPI FAQ Techniczne

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestii technicznych związanych z użytkowaniem Panelu Klienta SMSAPI. Odpowiedzi na nie udziela Rafał z naszego działu wsparcia technicznego.

1. Co oznacza błąd autoryzacji (ERROR:101)?

Najlepszym sposobem autoryzacji jest OAuth token, jednak jeżeli Twoja integracja wymaga podania loginu i hasła, to hasło to musi zostać zakodowane w Md5 (możesz je wygenerować w Panelu). W zależności od przygotowanych przez innych dostawców integracji, niektóre z nich same kodują hasło do Md5.

2. Dlaczego nie mogę dodać pola nadawcy, np. 2012#bilety lub polektoremawiecejniz11znakow?

Nazwa firmy w polu nadawcy ograniczona jest do 11 znaków alfanumerycznych. Oznacza to, że dozwolone są:

  • małe litery: a-z (bez polskich znaków diakrytycznych np. ą, ę, ź)
  • wielkie litery: A-Z (bez polskich znaków diakrytycznych np. Ą, Ę, Ź)
  • cyfry: 0-9
  • symbole: . & @ – + _ ! %
  • spacja

Pamiętaj jednak, że niedopuszczalne jest ustawienie numeru telefonu jako pola nadawcy. System nie przyjmie też nazwy, w której występują więcej niż 3 cyfry obok siebie.

Pole nadawcy musi zawierać przynajmniej jedną literę lub cyfrę, dlatego pola nadawcy złożone z samych symboli np. &, @ czy ! nie zostaną zaakceptowane. Przeczytaj, jak ustawić własną nazwę zamiast numeru telefonu.

3. Dlaczego zapłaciłem wielokrotność ceny za jedną wiadomość?

Najczęstszym powodem naliczenia wielokrotnej opłaty jest przekroczenie limitu znaków mieszczących się w jednej wiadomości SMS. Pamiętaj, że użycie nawet pojedynczego znaku specjalnego obniża limit ze 160 do 70 znaków.

Poniższe znaki liczone są pojedynczo:

  • cyfry i litery: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü a z ä ö ñ ü à è é ù ì ò Ç Ø ø Å å Æ æ ß É
  • symbole: @ £ $ ¥ _ ! ” # ¤ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? § ¿ –
  • spacja

Łamanie linii (Enter) liczone jest jak 2 znaki.

Dopuszczalna liczba znaków w wiadomościach

4. Kiedy wysyłam z telefonu wiadomość dłuższą niż 160 znaków nie płacę więcej. Dlaczego wysyłając łączone SMS-y z Panelu lub poprzez API naliczana jest większa opłata?

Jest to uzasadnione wykupionym przez Ciebie pakietem darmowych wiadomości. W rzeczywistości wysyłasz więcej niż jednego SMS-a, ale nie odczuwasz tego, ponieważ za żadnego nie płacisz.

5. W jaki sposób automatycznie zastąpić znaki specjalne normalnymi odpowiednikami?

Jeżeli wysyłasz wiadomości korzystając z Panelu Klienta SMSAPI zaznacz opcję “Zastąp znaki specjalne” po prawej stronie formularza.

Opcje wysyłki wiadomości SMS

W przypadku wysyłek poprzez API, dodaj parametr normalize=1.

W Panelu Klienta możesz także ustawić, żeby domyślnie wszystkie znaki były zamieniane na normalne. Wejdź w “Ustawienia konta”, w zakładce “Wiadomości” zmień opcję “Domyślnie zastępuj znaki specjalne” na “Tak”.

Domyślnie zastępuj znaki specjalne w Panelu Klienta

6. Dlaczego link w wiadomości się nie podświetla?

Klikalność linku uzależniona jest od oprogramowania urządzenia, na której odbierana jest wiadomość. System Android automatycznie podświetla wszystkie linki i sprawia, że są one klikalne. W celu uzyskania podświetlenia w systemie iOS wymagane jest dodanie www na początku łącza np. www.idz.do/xyz.

Format wiadomość SMS nie zezwala na kodowanie dodatkowych treści, dlatego kod HTML czy inny zostanie wyświetlony jako zwykły tekst.

7. Co to błąd: API ERROR (14) Nieprawidłowa nazwa nadawcy?

Aby wysyłać wiadomości z własnym polem nadawcy (np. Sklep OwO) należy w pierwszej kolejności dodać je w Panelu Klienta SMSAPI. Każde pole nadawcy jest weryfikowane i akceptowane w godzinach pracy naszego biura (8-17 od poniedziałku do piątku).

8. Potrzebuję rozwiązania, które przekształci e-mail w wiadomość SMS. Jak mogę to osiągnąć?

Nasza usługa Mail2SMS pozwala na wysyłkę wiadomości SMS za pośrednictwem odpowiednio spreparowanej wiadomości e-mail. Wiadomość należy przygotować według wzoru:

Przykład treści e-maila służącego do wysyłki SMS

ADRES: sms.do@smsapi.pl
TEMAT: j.kowal@8456fkty567gb3bg37b357b3457b3457
TREŚĆ: from=Sklepix&to=600700900&message=Hej! Wpadnij dzisiaj na naszą stronę i zgarnij kod rabatowy -30% na cały asortyment! http://idz.do/f42

9. Chcę zobaczyć pojedyncze wiadomości, które wysłałem tydzień temu, ale nie widzę ich w Historii i Raportach. Co zrobić?

W tej zakładce, wiadomości widoczne są przez 24h od ich wysłania. W celu sprawdzenia wcześniejszych SMS-ów należy wygenerować raport wysyłek do pliku csv.

10. Czy klient może mieć możliwość odpowiedzi na wiadomość wysłaną z polem nadawcy np. MojSklep.pl?

Niestety, standard GSM nie pozwala na komunikację dwustronną przy wiadomościach wysłanych z użyciem własnego pola nadawcy. Taką możliwość dają wiadomości 2-Way lub wykupienie numeru odbiorczego lub Shortcode w naszym serwisie.

11. Co oznacza API ERROR (13) Błędny numer? Jak można sprawdzić poprawność numerów?

Zwróć uwagę, że system automatycznie dodaje polski prefix (+48), jeżeli samemu nie podasz kodu kraju. Z tego powodu, w przypadku wysyłki na numer zagraniczny bez prefiksu, otrzymasz niepoprawny numer.

System SMSAPI na podstawie danych operatów oraz systemu HLR tworzy listę numerów, które zostały wyrejestrowane z sieci lub nie istnieją. Ma to na celu ochronę przed niepotrzebnymi kosztami związanymi z wysyłką SMS-ów do nieistniejących numerów.

Wysyłka pod niepoprawne numery kończy się właśnie błędem 33. Co ważne, za takie wysyłki nie pobieramy żadnych opłat.

Masz więcej pytań odnośnie działania Panelu Klienta lub API?

Chętnie pomogę! Napisz do mnie na Twitterze, Messengerze, czacie w Panelu Klienta czy po prostu wyślij maila z pytaniem.