Spis treści

Webinaria stały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi w marketingu B2B. Generują wysokojakościowe leady i mają wysoką konwersję. Wyzwaniem jest jednak frekwencja. Niestety większość zarejestrowanych nie pojawia się na spotkaniach. Ale jest świetna metoda dotarcia z przypomnieniem do zapominalskich – stary, ale sprawdzony SMS.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

  • Webinaria stały się istotnym narzędziem marketingu, ale bierze w nich udział zazwyczaj mniej niż połowa zarejestrowanych.
  • W komunikacji z uczestnikami wydarzeń pomagają SMS-y. 
  • Niemal wszystkie wiadomości tekstowe są odczytywane. Zdecydowana większość w ciągu 3 minut od dostarczenia, niezależnie od dostępu do internetu czy posiadanych aplikacji. 
  • Czat na wydarzeniu stacjonarnym? To możliwe dzięki  komunikacji dwukierunkowej SMS.

Webinaria – skuteczne narzędzie marketingu

W marketingu webinaria stały się istotnym narzędziem, zwłaszcza w sektorze B2B. Według Content Marketing Institute w 2023 r. aż 64 proc. marketerów B2B zorganizowało webinarium, a 47 proc. z nich uważa, że zrealizowane wydarzenie online było najskuteczniejszą treścią, jaką przygotowali. Jednocześnie w badaniu przeprowadzonym przez GoToWebinar prawie trzy czwarte marketerów stwierdziło, że jest to doskonałe źródło wysokojakościowych leadów.

Dostępność webinariów generuje jednak inny problem. Potencjalni uczestnicy często rejestrują się na dużą liczbę spotkań i niekoniecznie o wszystkich pamiętają. Jak pokazują dane zebrane przez platformę LiveWebinar, jeśli w wydarzeniu bierze udział powyżej 40 proc. zarejestrowanych, można uznać to za dobry wynik. 

Organizatorzy wydarzeń online zazwyczaj wysyłają standardowe e-maile z przypomnieniem o terminie. Ale część z nich decyduje się również na wysłanie SMS-ów tuż przed startem spotkania. Sami stosujemy to rozwiązanie przy okazji naszych wydarzeń online realizowanych w ClickMeeting. Zawsze po takiej wysyłce widać skokowy wzrost liczby uczestników.

Michał Kuliś, SMSAPI

W związku z tym, że webinaria mają dobrą konwersję – według danych ClickMeeting, który jest partnerem technologicznym SMSAPI,  wynosi ona nawet 40 proc., warto użyć wszelkich możliwych sposobów do zwiększenia liczby uczestników organizowanego spotkania online.

O co jeszcze zadbać podczas organizacji webinaru?

Zapraszaj, przypominaj, dziękuj SMS-em

Podstawowe funkcje masowej wysyłki SMS-ów do uczestników wydarzeń stosowane są już od dawna. Na etapie wstępnym do zarejestrowanych uczestników wysyłać można informacje o terminie spotkania, istotne aktualności i agendę, a także uprzedzać o ewentualnych zmianach organizacyjnych. Natomiast po wszystkim warto podziękować uczestnikom za obecność, a także wykorzystać ten kanał do promowania kolejnych wydarzeń.

Patrząc na SMS-y jako narzędzie do przypominania o spotkaniu, najistotniejsza jest ich skuteczność dotarcia do odbiorcy. Wielokrotnie przeprowadzane badania potwierdzają, że odczytywanych jest 95-99 procent takich wiadomości. Co istotne, zdecydowana większość w czasie do trzech 3 minut od otrzymania.

O skuteczności SMS-ów jako narzędzia komunikacji decyduje nie tylko to, że niemal wszystkie są odczytywane przez odbiorców. Bardzo ważne jest też, że do ich wymiany potrzebny jest tylko telefon komórkowy. Bez żadnych dodatkowych aplikacji czy dostępu do internetu. I równie dobrze sprawdzą się w tej roli najnowsze flagowe smartfony, jak i stara, dobra Nokia 3310!

Michał Kuliś, SMSAPI

Jak zarabiać na webinarach?

Czat bez transmisji danych komórkowych

Ważne jest też to, że platformy do masowej wysyłki SMS-ów mogą również służyć do ich odbierania. W takiej sytuacji wiadomości tekstowe przestają być jedynie narzędziem do informowania wykorzystywanym przez organizatorów. Pojawia się możliwość rzeczywistej interakcji z uczestnikami.

To otwiera szeroką paletę nowych zastosowań SMS-ów przy organizacji wydarzeń. Można w ten sposób na przykład przeprowadzić wśród uczestników ankietę lub poprosić o wyrażenie opinii lub uwag na temat spotkania – zarówno jeszcze w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu.

Już w 2022 r., w trakcie konferencji Moto Idea, umożliwiliśmy jej uczestnikom wysyłanie pytań do panelistów za pomocą SMS-ów. – Co istotne, numery odbiorcze nie były numerami premium, a więc wysłanie pytania nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami. W efekcie około połowa biorących udział w spotkaniu zdecydowała się na interakcję w ten sposób.

Michał Kuliś, SMSAPI

Przeczytaj więcej na temat SMS-ów podczas konferencji Moto Idea