O połowę więcej klientów. Dwa razy więcej pracowników. Ponad dwukrotnie więcej wysłanych SMS-ów i – co kluczowe w biznesie – trzykrotnie wyższe przychody! Pięć lat funkcjonowania marki SMSAPI w międzynarodowej grupie LINK Mobility pokazuje, że warto było połączyć siły z większym partnerem.

Za sumę 16 mln euro,  wywodząca się z Norwegii grupa LINK Mobility nabyła właściciela marki SMSAPI – jednego z liderów masowej komunikacji SMS w Polsce. Transakcja sfinalizowana jesienią 2017 r. pozwalała skandynawskiej firmie na wejście do Europy Środkowej, zaś rozwijającej się od dekady gliwickiej spółce otwierała nowe drogi ekspansji – geograficznej, oraz technologicznej – przez poszerzenie oferty o nowe kanały telekomunikacyjne.

Pięć lat temu zależało nam na ekspansji i na bezpośrednim dostępie do zagranicznych operatorów. Naszym celem było zwiększenie jakości masowych wysyłek SMS na inne kraje oraz na dostęp do nowych technologii typowanych na następców SMS-a. Dzięki współpracy w ramach Grupy szybko staliśmy się gotowi na stosowanie nowych usług jak RCS, Viber czy oferowanie komunikacji biznesowej w WhatsAppie, jednak rynek pokazuje, że od tych nowinek nadal woli prostszy i tańszy SMS, który już teraz dociera na dosłownie każdy telefon na świecie. Dzięki obecności w LINK Mobility, wysyłamy SMS-y w 194 krajach.

Wojciech Kaczmarek, Managing Director LINK Mobility Poland Sp. z o.o.

5 lat SMSAPI w Link Mobility w liczbach

20162021
Przychody38 mln zł114 mln zł
Zatrudnieni pracownicy3775
Aktywni klienci na całym świecie5800 8500
Wysłane wiadomości540 mln SMS1,3 mld SMS

Co zmieniło się w komunikacji mobilnej przez 5 lat? 

Pierwsze pięciolecie SMSAPI w strukturach LINK Mobility przypada na “zmianę warty” dla technologii SMS. O ile liczba wiadomości tekstowych wysyłanych z telefonu do innej osoby (P2P – person to person) systematycznie spada, to wiadomości wysłanych systemowo przez firmy, sklepy czy organizacja (A2P – application to person) coraz szybciej przybywa. W ubiegłym roku, wg. danych UKE, już co piąty SMS na naszych telefonach pochodził z masowej lub automatycznej wysyłki. Jeśli ten trend się utrzyma, do końca dekady stanowić one będą większość. 

W tym czasie LINK Mobility Polska pokazało, że potrafi dotrzymać kroku tempu zmian. W 2018, a firma rozpoczęła ekspansję zagraniczną, którą zintensyfikowała w kolejnym roku. Zainwestowaliśmy w rozwój platformy zagranicznej oraz dodatkowe wersje językowe dla wybranych krajów, jak również wsparcie klienta działające 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.  

Poważnym testem zarządzania kryzysowego był dla firmy czas pandemii. Dzięki sprawnej organizacji procesów gliwicka firma zdołała, pracując w znacznej mierze zdalnie, sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na komunikację cyfrową. Wiele spraw – od zakupów online po szczepienia na COVID – aranżowaliśmy przez internet, a SMS-y okazały jednym z najskuteczniejszych kanałów wspierających zdalne usługi. SMSAPI, które wysyłało miliony SMS-ów dotyczących szczepień czy kwarantanny, stało się jednym z liderów tej transformacji.  

Ważnym trendem mijającego pięciolecia okazuje ewolucja w podejściu do danych osobowych.  Jak konsumenci lepiej chronieni przez krajowe i unijne przepisy, czujemy się coraz bezpieczniej dzieląc się z firmami swoim adresem, e-mailem czy numerem telefonu, a one coraz chętniej decydują się na budowę własnych baz i prowadzenie komunikacji kanałem mobilnym. Jednocześnie po stronie firm zauważalna jest większa świadomość cyberzagrożeń lepsza dbałość o ochronę danych. W 2021 r. potwierdzeniem biegłości SMSAPI w obszarze ochrony danych, stał się certyfikat ISO 27001. Dzięki niemu przyciągamy banki i instytucje finansowe, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie informacji

Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI