Spis treści

Z przyjemnością informujemy, że wczoraj uruchomiliśmy nową wersję widgetu Newsletter SMS. Zmiana polega na odświeżeniu wyglądu formularza oraz wprowadzeniu możliwości edycji jego kolorystyki (co pozwala na dopasowanie go do własnej identyfikacji wizualnej firmy lub produktu).

Jak uruchomić nową wersję widgetu Newsletter SMS?

Jeżeli korzystasz już z tej funkcji, to domyślnie w panelu zachowana została poprzednia wersja widgetu. Aby przejść do nowej wersji, należy zalogować się do panelu i w ustawieniach kliknąć przcisk „Przełącz na nową wersję” (screen poniżej). Zmiany w wyglądzie widgetu wprowadzone zostaną natychmiast, dlatego prosimy upewnić się, że wyświetla się on prawidłowo na Twojej stronie.

Widget Newsletter SMS

Jak działa nowy widget Newsletter SMS?

Nowy widget Newsletter SMS jest responsywny tzn. że dostosowuje on swój wygląd do ustalonej przez użytkownika wysokości lub szerokości formularza. Ponadto, umożliwiliśmy samodzielne zdefiniowanie jego kolorystyki (domyślnie używa on kolorów zaczerpniętych z identyfikacji wizualnej SMSAPI).

Użytkownik może ustawić własny kolor tła, tekstu oraz przycisku (wpisując kod hex lub wybierając go z rozwijanej palety). Pozostałe funkcje, takie jak konfiguracja pól, własne opisy i stopka pozostają bez zmian.

Screen z zakładki Podgląd:

Dostosuj widget Newsletter SMS

Jak uruchomić Newsletter SMS na stronie?