QRmaint

QRmaint to system CMMS dla działów utrzymania ruchu

QRmaint to system CMMS dla działów utrzymania ruchu

QRmaint to system CMMS dla utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Oprogramowanie służy do zgłaszania awarii, planowania bieżącej konserwacji parku maszynowego oraz delegowania pracy techników UR. W Polsce korzysta z niego ponad 300 firm. Na świecie jest używany w 40 krajach. Liczba użytkowników zgłaszających to blisko 10 000. QRmaint wysyła dziennie prawie 14 000 powiadomień (SMS + PUSH + E-mail). Przez ostatnie 2 lata było ich prawie 5 mln.

Co robi QRmaint?

 • Prostota i szybkość zgłaszania awarii i usterek
 • Poprawa komunikacji działu produkcji z pracownikami UR
 • Wykorzystanie pełnej mobilności systemu na smartfonach
 • Tworzenie planów prewencyjnych maszyn i urządzeń
 • Zaplanowanie list kontrolnych
 • Zarządzanie magazynem części zamiennych
 • Wizualizacja pracy w czasie rzeczywistym (Dashboard TV)
 • Analiza i raportowanie wskaźników KPI
 • Wykorzystanie systemu przywołań ANDON

Jakie są przewagi QRmaint?

 • Intuicyjna aplikacja mobilna
 • Kluczowy wskaźnik KPI w utrzymaniu ruchu
 • Pomoc przy wdrożeniu systemu CMMS
 • Integracja systemu QRmaint z innymi systemami

Korzyści dla klientów SMSAPI

 • Klienci SMS API, którzy nie posiadają konta QRmaint, mogą skorzystać z wydłużonego okresu testowego (30 dni zamiast 14). Prosimy o taką informację podczas rejestracji.

Interesuje Cię partnerstwo z SMSAPI?

Porozmawiajmy