Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat

Badania kliniczne, badania marketingowe, badania opinii, telemedycyna.

Badania kliniczne, badania marketingowe, badania opinii, telemedycyna.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Interdyscyplinarny zespół B+R tworzą naukowcy, statystycy, biotechnolodzy i innowatorzy IT.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze CRO badań klinicznych, badaniach rynku, badaniach marketingowych oraz telemedycynie.

Co robi Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat?

 • kompleksowa realizacja badań (projektowanie, gromadzenie danych, raport końcowy),
 • opracowanie metodologii badań (dobór metod i technik badania, opracowanie narzędzi badawczych, dobór wielkości i struktury próby, uzasadnienie statystyczne),
 • profesjonalne usługi statystyczne (plan analizy statystycznej, wybór metod i testów statystycznych, modelowanie statystyczne, przygotowanie danych do analizy statystycznej, opracowanie statystyczne i graficzne wyników, analizy big data, korelacje, modele statystyczne, testy, opracowanie końcowego raportu statystycznego, pomoc przy tworzeniu publikacji,
 • szkolenia statystyczne,
 • badania kliniczne i obserwacyjne,
 • badania naukowe (konsultacja narzędzi badawczych, realizacja badań ilościowych i jakościowych, opracowania statystyczne zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej),
 • badania marketingowe (badania świadomości marki, badania produktów, badania wizerunku marki, badania efektywności kampanii marketingowej, badania konsumenckie, badania konceptów reklamowych i opakowań, badania segmentacyjne),
 • badania sondażowe (telefoniczne CATI i online CAWI),
 • badania satysfakcji klientów (NPS),
 • badania pracowników,
 • system do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej MedFile,
 • platforma konsultacji lekarskich HaloDoctor,
 • oprogramowanie eCRF.

Jakie są przewagi Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat?

 • komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) nadany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii jako gwarant jakości,
 • interdyscyplinarny stały zespół stworzony przez analityków, statystyków, socjologów, ekonomistów, biotechnologów, informatyków, grafików,
 • kadra naukowa w zespołach,
 • prawie 20 lat doświadczenia na rynku,
 • własny zespół ankieterów telefonicznych w profesjonalnym studiu CATI,
 • sala fokusowa do realizacji badań jakościowych w siedzibie firmy,
 • autorskie rozwiązania do badań online: Survgo i Badanie Opinii, które pozwalają szybko i ekonomicznie realizować badania,
 • możliwość precyzyjnego dotarcia do grupy docelowej badania,
 • realizacja badań o zróżnicowanej tematyce i wszystkimi dostępnymi metodami,
 • szeroka siatka współpracujących z nami ekspertów,
 • stabilne funkcjonowanie we własnym nowoczesnym budynku.

Korzyści dla klientów SMSAPI

status CBR daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R,

współpraca z doświadczoną kadrą,

sprawdzone rozwiązania i

Interesuje Cię partnerstwo z SMSAPI?

Porozmawiajmy