Interfejs SMPP

Interfejs SMPP

Protokół SMPP

SMPP (Short Message Peer-to-Peer) jest otwartym, ustandaryzowanym protokołem zaprojektowanym do bezpośredniej komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi, takimi jak operatorskie Centrum SMS (SMSC) oraz Systemy przesyłania wiadomości SMS (SME/ESME) w celu przesyłu krótkich wiadomości tekstowych SMS. Protokół SMPP wykorzystywany jest w SMSAPI głównie do komunikacji z polskimi sieciami komórkowymi oraz agregatorami SMS dla wysyłek zagranicznych (połączenia ESME <-> SMSC). Dla serwisów posiadających własny rozbudowany system obsługi klientów szukających dostawcy usługi wysyłki wiadomości SMS platforma SMSAPI w razie potrzeby może udostępnić połączenie do własnego SMSC za pomocą interfejsu SMPP.

Protokół SMPP oparty jest na binarnie zakodowanych parach pakietów zapytań/odpowiedzi (request/response PDUs) przesyłanych za pomocą warstwy transportowej modelu OSI. Dane pomiędzy peer'ami wymieniane mogą być synchronicznie, gdzie po każdym wysłanym pakiecie oczekiwana jest odpowiedź przed wysłaniem kolejnego, oraz asynchroniczne gdzie dozwolone jest wysyłanie większej liczby pakietów bez odpowiedzi potwierdzającej ich odebranie. Dozwolona liczba zapytań bez odpowiedzi, nazywana oknem, powinna być identyczna dla obu stron komunikacji dla zapewnienia najwyższej jakości usługi.

Sposób komunikacji wykorzystywany w protokole SMPP sprawia, że dla poprawnego wysłania wiadomości SMS nie jest konieczne wykorzystywanie telefonów komórkowych, modemów GSM czy kart SIM. Dodatkowo udostępnia on wiele funkcjonalności niedostępnych przy użyciu standardowych urządzeń komunikacji GSM jak np. przesyłanie wiadomości z alfanumerycznym polem nadawcy zamiast standardowego numeru telefonu.

Szczegółowe informacje oraz dostęp do połączenia SMPP można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta - kontakt

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!