Formularz aplikacyjny
Wykonaj pierwszy krok w nowej karierze!
Chcesz rozwijać swoje umiejętności, spełniać się zawodowo i pracować w młodym dynamicznym zespole? Nie chcesz być trybikiem w maszynie? Dobrze trafiłeś.
Szczegóły
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINK Mobility Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Toszeckiej 101.
  2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w LINK Mobility Poland Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: dpo@smsapi.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu administracyjnego oraz osoby z danego działu biorące udział w rekrutacji administratora danych.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później przez okres 6 miesięcy na potrzeby przyszłych rekrutacji. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę.
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.