Poczta Google

Skrypt wysyłający powiadomienia SMS

Przykładowy skrypt dodający w usłudze Gmail możliwość wysyłania powiadomień SMS o przychodzących e-mailach. Szczegółowy opis konfiguracji dostępny w dokumentacji integracji.

function SMSapi() {

 // KONFIGURACJA 
 /*******************************************************/

 var MAIL_LABEL = 'SMSAPI'; // nazwa etykiety wiadomości dla których mają być wysyłane alerty 

 var SMSAPI_LOGIN = 'login'; // login (adres email) na platformie smsapi.pl
 var SMSAPI_PASSWORD = 'haslo'; // hasło zakodowane za pomocą algorytmu MD5

 var SMSAPI_SENDERNAME = 'SMS'; // nazwa pola nadawcy
 var SMSAPI_RECIVER = 'nr_tel'; // odbiorca wiadomosci sms

 var MESSAGE = 'Nowy e-mail od: :SENDER o temacie: :TITLE'; // treść sms ze zmiennymi parametrami :SENDER, :TITLE
 /*******************************************************/

 var threads = GmailApp.getUserLabelByName(MAIL_LABEL).getThreads();

 for(i in threads)
  UrlFetchApp.fetch('https://api.smsapi.pl/sms.do?encoding=utf-8&username='+SMSAPI_LOGIN+'&password='+encodeURIComponent(SMSAPI_PASSWORD)+'&from='+SMSAPI_SENDERNAME+'&to='+(SMSAPI_RECIVER)+"&message="+encodeURIComponent(MESSAGE.replace(':SENDER',threads[i].getMessages()[0].getFrom()).replace(':TITLE', threads[i].getMessages()[0].getSubject())));

 GmailApp.getUserLabelByName(MAIL_LABEL).removeFromThreads(threads);

}

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!