Interfejs SOAP

Interfejs SOAP

Ważne! Interfejs SOAP API nie jest dłużej rozwijany, dlatego nie zawiera obsługi wszystkich dostępnych funkcji zawartych w serwisie. W celu wykorzystania pełnych możliwości SMSAPI w integracji prosimy skorzystać z gotowych bibliotek lub interfejsu REST API.

Korzystając z interfejsu SOAP API można zintegrować z SMSAPI prawie każdą aplikację niezależnie od systemu operacyjnego czy wykorzystanej platformy (języka programowania). Jest to protokół, który umożliwia korzystanie z usług SMSAPI prawie z każdego środowiska.

Nazwa pliku: Wersja: Data aktualizacji: Pobierz
WSDL wraz z dokumentacją (SOAP API) Wersja: 2.0 Data aktualizacji: 12.10.2010 Pobierz
Przykłady integracji z SMSAPI poprzez SOAP w C# Wersja: 1.0 Data aktualizacji: 01.03.2012 Pobierz

Przykłady

Wysyłanie wiadomości SMS-a poprzez SOAP


<?php

$soap 
null;

try {

    
$soap = new SoapClient'https://api.smsapi.pl/webservices/v2/?wsdl' , array(
                
'features'   => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
                
'cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE,
                
'trace'      => true,
            )
    );

    
$client = array( 'username' => 'login''password' => md5('haslo') );
    
$sms = array(
        
'sender'    => 'SMSAPI',
        
'recipient' => '500000000',
        
'eco'       => 0,
        
'date_send' => 0,
        
'details'   => 1,
        
'message'   => 'test wiadomości [%1%] [%4%]',
        
'params'    => array( 'parametr 1''parametr 2''parametr 3''parametr 4'),
        
'idx'       => uniqid(),
    );

    
$params = array(
        
'client' => $client,
        
'sms'    => $sms
    
);

    
$result $soap->send_sms($params);

    
print_r($result);
}
catch(
Exception $e) {
    
print_r($e);
}
?>

Pobranie informacji na temat wysłanej wiadomości poprzez SOAP


 <?php

$soap 
null;

try {

    
$soap = new SoapClient'https://api.smsapi.pl/webservices/v2/?wsdl' , array(
                
'features'   => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
                
'cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE,
            )
    );

    
$client = array( 'username' => 'login''password' => md5('haslo') );
    
$ids = array('131106486062829000009480''131106471462829000018660');
    
$params = array(
        
'client'    => $client,
        
'ids'       => $ids
    
);

    
$result $soap->get_sms_by_ids($params);

    
print_r($result);
}
catch(
Exception $e) {
    
print_r($e);
}
?> 

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!