Słownik pojęć

A

Adres Callback

to adres do własnego skryptu, do którego wysyłane są, w zależności od zastosowania, parametry dotyczące doręczenia oraz odebrania wiadomości SMS, MMS, VMS.

Agregator SMS

program automatycznego zarządzania wysyłkami i odbiorem wiadomości SMS integrujący usługi SMS z komputerem, bądź innym systemem (stroną Web, aplikacją).

Android

popularny system operacyjny przeznaczony na urządzenia mobilne. Obecnie w posiadaniu Google Inc.

Aplikacja mobilna

to program przeznaczony na urządzenia mobilne (tablety i smartfony). Może stanowić substytut mobilnej strony internetowej – np. aplikacje mobilne banków, które zastępują Panel Klienta dostępny przez przeglądarkę.

B

Bluetooth

technologia transmisji danych metodą bezprzewodową wykorzystywana przy komunikacji między urządzeniami – np. telefonem komórkowym i słuchawkami bezprzewodowymi. Technologia korzysta z fal radiowych w paśmie ISM 2,4 Ghz.

Branding

(ang. Brand – marka) to proces budowania świadomości marki. Jest to działanie mające na celu zwiększanie rozpoznawalności firmy lub jej produktów oraz wzmocnienie pozytywnych skojarzeń z nimi związanych.

C

CAPTCHA

(ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) – technologia służąca zabezpieczeniu przed spamem, wymagająca od użytkownika odczytania niewyraźnego tekstu, którego odczytanie byłoby trudne dla programu komputerowego.

CPC

(ang. Cost Per Click) – koszt za kliknięcie (w odniesieniu do reklamy internetowej)

CPM

(ang. Cost Per Mille) to koszt za tysiąc wyświetleń (w odniesieniu do reklamy internetowej).

CRM

(ang. Customer Relationship Management) – zarządzanie relacjami z klientami; termin zazwyczaj stosowany do określenia oprogramowania służącego do monitorowania obsługi klientów, realizacji zleceń i komunikacji na linii firma – konsument.

CTR

(ang. Click Through Rate) współczynnik klikalności. Jest to iloraz między liczbą wyświetleń reklamy (lub innego linku), a ilością kliknięć. Jest to jedna z form mierzenia efektywności poszczególnych jednostek reklamowych. Współczynnik CTR przyjmuje wartości od 0 do 100%.

Cookies

inaczej ciasteczka. Informacje zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika. Mogą służyć zapamiętywaniu haseł, danych formularzy lub do celów statystycznych.

E

E-mail marketing

marketing z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

F

Favikona

mała ikona wyświetlana w górnym pasku przeglądarki – pełni rolę identyfikacyjną dla poszczególnych kart.

Freemium

to metoda monetyzacji aplikacji, oparta na dwóch poziomach funkcjonalności. Dostęp do podstawowych narzędzi może być darmowy, lecz, aby korzystać z dodatkowych rozszerzeń należy płacić.

G

Geolokalizacja

proces określania geograficznej lokalizacji urządzeń (i ich użytkowników) za pomocą IP lub GPS.

I

IOS

system operacyjny firmy Apple Inc. na urządzenia mobilne.

IP

protokół internetowy wykorzystujący pakietowe wysyłanie danych.

Inbound Marketing

działania marketingowe mające na celu kierowanie ruchu na stronę internetową. Mogą być realizowane z wykorzystaniem różnych kanałów – E-mail, mobile, media społecznościowe i content marketingu.

Indeks Google

lista adresów stron internetowych przechowywana i regularnie aktualizowana przez boty wyszukiwarki Google.

J

JavaScript

skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach internetowych.

M

M-commerce

dostęp do komercyjnych usług oferowanych w ramach e-commerce poprzez urządzenia mobilne.

Marketing Szeptany

to działania marketingowe mające na celu dostarczenie informacji marketingowej do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego przekazu ustnego np. bezpośredniej dyskusji.

Mikropłatności

mają miejsce wówczas, gdy koszty weryfikacji kart kredytowych czy opłaty za przelew są wyższe niż sama wartość transakcji. Najczęstszym sposobem ich uiszczania jest system Premium SMS.

N

Nadpis SMS (Wiadomość PRO)

jest to zdefiniowane pole nadawcy wykorzystywane we wiadomościach typu PRO.

P

PPC

(ang. Pay Per Click) – rodzaj reklamy internetowej której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie natomiast nie za jego wyświetlenie.

Plik CSV

(z angielskiego: Comma Separated Values, czyli wartości rozdzielone przecinkiem) jest to plik w formacie tekstowym, jednak jego strukturę można porównać do struktury tabeli. W tym pliku wiersze odpowiadają nowym liniom, natomiast wartości w kolumnach oddzielone są przecinkami.

Pole nadawcy

określa nadawcę w masowej wysyłce SMS, może składać się maksymalnie z 11 znaków bez polskich liter i znaków specjalnych, za wyjątkiem "-".

R

ROI

(ang. Return On Investment) – inaczej zwrot z inwestycji - wskaźnik stosowany w celu zmierzenia efektywności działania modelu biznesowego, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.

Reklama kontekstowa

sposób prezentowania w Internecie, zakładający dopasowanie treści reklam do zawartości stron, na których są one umieszczone.

S

SEM

(ang. Search Engine Marketing)- jest to ogólnie rozumiany marketing w wyszukiwarkach internetowych, jego celem jest uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania.

SMSy transakcyjne

krótka wiadomość tekstowa, która wysyłana jest jako indywidualne powiadomienie na telefon komórkowy osoby dokonującej transakcji. Najczęściej wykorzystywana w bankowości internetowej.

Serwis SMS

usługa wykorzystywana przez systemy bankowe służąca do informowania klientów o stanie ich konta poprzez wiadomości SMS.

Short Code

to krótki numer służący jednocześnie do wysyłania i odbierania wiadomości SMS np. (4321, 4444) wykorzystywany w konkursach, loteriach, badaniach opinii.

Symbian OS

system operacyjny oparty na otwartej licencji.

System SMS

program automatycznego zarządzania wysyłkami i odbiorem wiadomości SMS. System ten integruje usługi SMS z komputerem, lub innym urządzeniem (aplikacją, stroną Web).

U

UU, Unikalny użytkownik

termin określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, lub programów identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego.

Usability

(ang. użyteczność) - właściwości serwisów, aplikacji i stron WWW decydująca o ich jakości użytkowej.

V

VMS, voicemailing

to wcześniej nagrane komunikaty głosowe wysyłane do użytkowników sieci komórkowych i stacjonarnych, możliwe do odsłuchania w telefonie.

W

WML

(ang.Wireless Markup Language) – podstawowy język używany do tworzenia oraz kodowania stron i serwisów Internetowych obsługiwanych na urządzeniach przenośnych korzystających z WAP.

Web Analytics

to internetowe narzędzia służące do analizy statystyk stron WWW (np. liczby odsłon, UU itd.)

Wiadomość MMS

(ang. Multimedia Messaging Service) rozszerzona postać wiadomości przesyłanych poprzez sieć komórkową, mogąca zawierać obrazy, klipy, dźwięki, animacje, gry Java i inne pliki.

Windows Phone

system operacyjny dla platform mobilnych opracowany przez firmę Microsoft.

Y

Yahoo

niezwykle popularny amerykański serwis internetowy.

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!