Dokumentacja

Interfejs REST API

Łatwość integracji oraz gotowe biblioteki przygotowane dla większości języków programowania sprawiają, że interfejs REST API jest najczęściej wykorzystywany przez developerów do integracji z SMSAPI.

Dzięki niemu możliwe jest połączenie dowolnego oprogramowania, systemu czy aplikacji z platformą SMSAPI.

Nazwa pliku: Pobierz Wersja: Data aktualizacji:
Specyfikacja HTTPS API - funkcje podstawowe
Pobierz
Wersja: 2.34 Data aktualizacji: 18.05.2016
Specyfikacja HTTPS API - funkcje dodatkowe
Pobierz
Wersja: 1.2.1 Data aktualizacji: 07.08.2013
  Dostępność naszych usług możesz monitorować pod adresem status.smsapi.com.

Przykłady w języku PHP


1. Przykład wysyłki wiadomości z wykorzystaniem OAuth

    
        <?php
function sms_send($params$token$backup false ) {

    static 
$content;

    if(
$backup == true){
        
$url 'https://api2.smsapi.pl/sms.do';
    }else{
        
$url 'https://api.smsapi.pl/sms.do';
    }

    
$c curl_init();
    
curl_setopt$cCURLOPT_URL$url );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTtrue );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTFIELDS$params );
    
curl_setopt$cCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    
curl_setopt$cCURLOPT_HTTPHEADER, array(
       
"Authorization: Bearer $token
    
));

    
$content curl_exec$c );
    
$http_status curl_getinfo($cCURLINFO_HTTP_CODE);

    if(
$http_status != 200 && $backup == false){
        
$backup true;
        
sms_send($params$token$backup);
    }

    
curl_close$c );    
    return 
$content;
}

$token "wygenerowany_token";
$params = array(
     
'to' => '500000000',
     
'from' => 'Info',
     
'message' => "Hello world!",
);

echo 
sms_send($params,$token);
?>    

1.1 Przykład wysyłki wiadomości z wykorzystaniem loginu i hasła API


    <?php
function sms_send($params$backup false ) {

    static 
$content;

    if(
$backup == true){
        
$url 'https://api2.smsapi.pl/sms.do';
    }else{
        
$url 'https://api.smsapi.pl/sms.do';
    }

    
$c curl_init();
    
curl_setopt$cCURLOPT_URL$url );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTtrue );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTFIELDS$params );
    
curl_setopt$cCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );

    
$content curl_exec$c );
    
$http_status curl_getinfo($cCURLINFO_HTTP_CODE);

    if(
$http_status != 200 && $backup == false){
        
$backup true;
        
sms_send($params$backup);
    }

    
curl_close$c );    
    return 
$content;
}

$params = array(
     
'username' => 'login',
     
'password' => 'haslo-md5',
     
'to' => '500000000',
     
'from' => 'Info',
     
'message' => "Hello world!",
);

echo 
sms_send($params);
?>

2. Przykład wysyłania wiadomości MMS


     <?php
function mms_send($params$backup false ) {
    
    static 
$content;
    
    if(
$backup == true){
        
$url 'https://api2.smsapi.pl/mms.do';
    }else{
        
$url 'https://api.smsapi.pl/mms.do';
    }
    
    
$c curl_init();
    
curl_setopt$cCURLOPT_URL$url );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTtrue );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTFIELDS$params );
    
curl_setopt$cCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    
    
$content curl_exec$c );
    
$http_status curl_getinfo($cCURLINFO_HTTP_CODE);
    
    if(
$http_status != 200 && $backup == false){
        
$backup true;
        
mms_send($params$backup);
    }
            
    
curl_close$c );    
    return 
$content;
}

$smil'<smil><head><layout><root-layout height="600" width="425"/>
<region id="Image" top="0" left="0" height="100%" width="100%" fit="meet"/></layout></head>
<body><par dur="5000ms"><img src="https://www.smsapi.pl/assets/img/mms.jpg" region="Image"></img></par>
</body></smil>'
;

$params = array(
     
'username' => 'login',
     
'password' => 'haslo-md5',
     
'to' => '500000000',
     
'subject' => 'SMSAPI',
     
'smil' => $smil,
);

echo 
mms_send($params);
?> 

3. Przykłady wysyłania wiadomości głosowych VMS


3.1 Przykład wysłania wiadomości głosowej z plikiem typu WAVE.

    <?php
function vms_send($params$backup false ) {
    
    static 
$content;
    
    if(
$backup == true){
          
$url 'https://api2.smsapi.pl/vms.do';
        }else{
          
$url 'https://api.smsapi.pl/vms.do';
        }
    
    
$c curl_init();
    
curl_setopt$cCURLOPT_URL$url );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTtrue );
    
curl_setopt$cCURLOPT_POSTFIELDS$params );
    
curl_setopt$cCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    
    
$content curl_exec$c );
    
$http_status curl_getinfo($cCURLINFO_HTTP_CODE);
    
    if(
$http_status != 200 && $backup == false){
        
$backup true;
        
vms_send($params$backup);
    }
            
    
curl_close$c );    
    return 
$content;
}

$path_to_file dirname(__FILE__).'/file.wav';

$params = array(
     
'username' => 'login',
     
'password' => 'haslo-md5',
     
'to' => '48500000000',
     
'file' => '@'.$path_to_file,
);

echo 
vms_send($params);
?>

3.2 Przykład wysłania wiadomości głosowej VMS z wykorzystaniem TTS (Text To Speech)..

    <?php
$params 
= array(
    
'username' => 'uzytkownik',    //login z konta SMSAPI
    
'password' => 'haslo-md5',     //lub 'password' => md5('haslo-otwarty_text'),
    
'to'       => '48123456789',   //numer odbiorcy
    //Treść wiadomości do odczytania przez syntezator mowy:
    
'tts'      => 'Testowa wiadomość głosowa wysłana z serwisu SMS API',    
);
$data '?'.http_build_query($params);
$plik fopen('https://api.smsapi.pl/vms.do'.$data,'r');
$wynik fread($plik,1024);
fclose($plik);
echo 
$wynik;
?>

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!