Kalendarz Google

Skrypt wysyłający powiadomienia SMS

Przykładowy skrypt dodający w usłudze Google Kalendarz możliwość wysyłania powiadomienia SMS o zaplanowanych wydarzeniach. Szczegółowy opis konfiguracji dostępny w dokumentacji integracji.

function SmsApiCalendar()
{
 /* Konfiguracja */
 
 var SMSAPI_LOGIN  = 'login';
 var SMSAPI_PASSWORD  = 'haslo_do_api_w_md5'; // Hasło do API w MD5
 
 var SMSAPI_RECEIVER  = '48XXXXXXXXX';
 var SMSAPI_SENDERNAME = 'Info'; // Zarejestrowana nazwa nadawcy lub 'Eco'
 
 var SMSAPI_URL   = 'https://api.smsapi.pl/sms.do?';
 
 var HOURS = 0;
 var MINUTES = 30;
 var MESSAGE = 'GOOGLE Kalendarz: Nadchodzi wydarzenie: :TITLE rozpoczynajace sie :TIME';
 /****************/
 
 SMSAPI_URL += 'username='+SMSAPI_LOGIN+'&password='+encodeURIComponent(SMSAPI_PASSWORD);
 SMSAPI_URL += '&from='+SMSAPI_SENDERNAME;
 SMSAPI_URL += '&to='+encodeURIComponent(SMSAPI_RECEIVER);
 
 var period = (HOURS * 3600000) + (MINUTES * 60000);
 var now = new Date();
 var periodFromNow = new Date(now.getTime() + period);
 
 var calendar = CalendarApp.getDefaultCalendar();
 var events = calendar.getEvents(now, periodFromNow);

 for (var i in events) {
  var event = events[i];

  var has_smsapi_status = false;
  var tag_keys = event.getAllTagKeys();
  for (var k = 0; k < tag_keys.length; ++k) {
   if (tag_keys[k] === 'smsapi_status') {
    has_smsapi_status = true;
    break;
   }
  }
  
  if (has_smsapi_status) {
   if (event.getTag('smsapi_status') === 'ok') {
    continue;
   }
  }
  var message = MESSAGE.replace(':TITLE', event.getTitle()).replace(':TIME', event.getStartTime());
  var url = SMSAPI_URL+"&encoding=utf8&message="+encodeURIComponent(message);
  UrlFetchApp.fetch(url);
  event.setTag('smsapi_status', 'ok');
 }
}

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!