Słownik pojęć wykorzystywanych w SMSAPI

 • Adres callback

  Adres callback to adres do własnego skryptu, do którego wysyłane są, w zależności od zastosowania, parametry dotyczące doręczenia wiadomości SMS, MMS, VMS oraz dane dotyczące odebranych wiadomości SMS lub MMS. Adresy poszczególnych skryptów callback należy wpisać w panelu administracyjnym w zakładce Adresy Callback. Więcej informacji dotyczących parametrów wysyłanych do skryptu z adresu callback znajduje się w specyfikacji SMS API oraz SOAP.
 • Agregator SMS

  Agregator SMS - program automatycznego zarządzania wysyłkami i odbiorem wiadomości SMS. System ten integruje usługi SMS z komputerem, bądź innym systemem (stroną Web, aplikacją). Praca systemu odbywa się w oparciu o sieć Web, bezpośrednio na serwerze poprzez stronę WWW lub z własnych jednostek za pomocą interfejsu API. Dzięki systemom SMS możliwe są takie działania jak: wysyłka i odbiór wiadomości SMS, w tym także zautomatyzowanych powiadomień o odgórnie ustalonej treści, organizowanie konkursów i loterii SMS.
 • HLR (Home Location Register)

  HLR (ang. Home Location Register) to usługa pozwalająca na sprawdzenie macierzystej sieci GSM zadanego numeru. Dzięki usłudze HLR możliwe jest np.: określenie wysyłki jedynie na numery danego operatora GSM lub raportowanie poszczególnych wysyłek w kampanii z uwzględnieniem podziału na sieci GSM. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją API, gdzie znajduje się więcej technicznych informacji dotyczących korzystania z usługi HLR przez interfejs API.
 • Parametr idx?

  Parametr IDX (ID wiadomości w zewnętrznym serwisie) - podawany podczas wysyłania wiadomości poprzez API, zwracany jest w odwołaniu zwrotnym z raportem (Callback). Dodatkowo parametr IDX może służyć jako zabezpieczenie wysłania duplikatów wiadomości. Dodanie w odwołaniu check_idx=1 spowoduje sprawdzanie unikalności parametru IDX. W przypadku wystąpienia duplikatu danego parametru wiadomość nie będzie wysłana i zwrócony zostanie błąd ERROR:53.
 • Plik CSV

  Plik CSV (z angielskiego: comma separated values, czyli wartości rozdzielone przecinkiem) jest to standardowy plik tekstowy i może być edytowany w notatniku. Jednak znacznie prościej edytuje się ten plik w programie typu Excel. Strukturę pliku CSV można porównać do struktury tabeli. W tym pliku wiersze odpowiadają nowym liniom, natomiast wartości w kolumnach oddzielone są przecinkami.
  Każdy plik CSV, pomimo tego, że jest plikiem tekstowym, musi być zapisany z rozszerzeniem *.CSV. W programie typu Excel robi się to w prosty sposób. W menu programu klikamy "Plik", następnie "Zapisz jako...", wybieramy rozszerzenie CSV i jeżeli jest to możliwe wybieramy kodowanie pliku "Unicode", czyli "UTF 8".
  W serwisie SMSAPI plik CSV może zostać wykorzystany do masowej wysyłki wiadomości, personalizowania wiadomości lub do importu bazy numerów do serwisu SMSAPI.
  Więcej informacji o pliku oraz o jego wykorzystaniu w panelu SMSAPI znajduje się w poniższej prezentacji.
 • Serwis SMS

  Serwis SMS Usługa wykorzystywana przez systemy bankowe służąca do informowania klientów o stanie ich konta poprzez wiadomości SMS. Funkcjonalność obejmuje powiadomienia o uznaniach i obciążeniach na rachunku bankowym klienta. Serwis SMS pozwala na szybki kontakt z klientem.
  W bankowości wykorzystywany jest także SMS transakcyjny.
 • SMS nadpis

  Nadpis SMS, zwany również wiadomością Pro, jest wiadomością SMS ze zdefiniowanym polem nadawcy możliwą do wysyłki z serwisu SMSAPI. W telefonie odbiorcy jako nadawca takiej wiadomości widoczna jest dowolna, zdefiniowana przez wysyłającego nazwa. Sama nazwa może składać maksymalnie z 11 alfa-numerycznych znaków, za wyjątkiem polskich liter. Więcej informacji oraz możliwość przetestowania wiadomości SMS z nadpisaem (wiadomości Pro) znajduje się w dziale wiadomości SMS.
 • SMSy transakcyjne

  SMS transakcyjny - krótka wiadomość tekstowa, która wysyłana jest jako indywidualne powiadomienie na telefon komórkowy osoby dokonującej transakcji. SMS transakcyjny weryfikuje operację i/lub potwierdza jej przeprowadzenie. Weryfikacja ma najczęściej formę unikatowego kodu, który po otrzymaniu wpisywany jest do systemu. SMS-y transakcyjne są powszechnie stosowane jako element systemu bezpieczeństwa np. w bankowości elektronicznej.
 • System SMS

  System SMS - program automatycznego zarządzania wysyłkami i odbiorem wiadomości SMS. System ten integruje usługi SMS z komputerem, bądź innym systemem (stroną Web, aplikacją). Praca systemu odbywa się w oparciu o sieć Web, bezpośrednio na serwerze poprzez stronę WWW lub z własnych jednostek za pomocą interfejsu API. Dzięki systemom SMS możliwe są takie działania jak: wysyłka i odbiór wiadomości SMS, w tym także zautomatyzowanych powiadomień o odgórnie ustalonej treści, organizowanie konkursów i loterii SMS.
 • Wiadomość MMS

  MMS (ang. Multimedia Messaging Service) rozszerzona postać wiadomości przesyłanych poprzez sieć komórkową. Wiadomości MMS może zawierać grafikę (w formatach JPEG, GIF, PNG), klipy, dźwięki (muzykę, dzwonki), animacje, gry Java i inne pliki. MMS są wysyłane w inny sposób niż wiadomości tekstowe SMS – wykorzystują technologię GPRS (pakietowy przesył danych) i lądują początkowo w centrum wiadomości multimedialnych, a dopiero później do telefonu odbiorcy. Popularny limit objętości wiadomości MMS to 300 KB. Ze względu na technologię przesyłu wiadomości MMS (w stosunku do SMS) czasem może być niezbędna konfiguracja telefonu, aby możlwie było ich odbieranie. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się zazwyczaj na stronach operatorów sieci komórkowych.
 • Wiadomość SMS

  SMS (ang. Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa wysyłana najczęściej pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych lub ze specjalnej bramki SMS na komórkę. Istnieją także telefony stacjonarne odbierające wiadomości tekstowe, lecz usługa ta jest stosunkowo mało popularna. Standardowy SMS może zawierać 160 znaków siedmiobitowych. Gdy używane są znaki 8- lub 16-bitowe, pojemność wiadomości maleje. Obecnie wiele telefonów (i bramek) pozwala także na wysyłanie połączonych wiadomości – tzw. CSMS (ang. Concatenated SMS), których łączna długość może osiągać do 900 znaków. Wśród wiadomości SMS można wyróżnić także wiadomości o podwyższonej cenie (w stosunku do standardowych stawek operatorów). Są one używane zazwyczaj w konkursach telewizyjnych, radiowych, a także jako forma mikropłatności. SMS są wysyłane za pomocą kanału SDCCH lub SACCH (w czasie, gdy prowadzona jest rozmowa telefoniczna). Wiadomości SMS występują w czterech klasach:
  - immediate display (klasa 0) – od razu wyświetlana na ekranie
  - store in MS memory (klasa 1) – można ją zapisać w pamięci telefonu po jej wyświetleniu
  - store in SIM card memory (klasa 2) – można ją zachować w pamięci karty SIM
  - store in equipment memory (klasa 3) – można ją zachować w urządzeniu zewnętrznym
 • VMS, voicemailing

  VMS - (ang. Voice Mail Service) to wcześniej nagrane komunikaty głosowe wysyłane do użytkowników telefonów komórkowych i stacjonarnych. Voicemailing (masowa wysyłka wiadomości VMS) jest narzędziem często stosowanym w marketingu mobilnym. Pozwala na wysłanie wcześniej nagranego (zazwyczaj z wykorzystaniem profesjonalnego lektora) komunikatu. Może pełnic także formę komunikacji dwustronnej. Odbiorcy wiadomości głosowych mogą zazwyczaj wybrać za pomocą klawiatury numerycznej jakąś opcję – na przykład przesłać odpowiedź na zadane przez lektora pytanie.